Strona Główna

Zmiana składki członkowskiej

W dniu 24.01.2024 r. Zarząd R WOPR z/s w Tarnobrzegu podjął Uchwałę nr  1/1/2024 o zmianie stawki składki członkowskiej na kwotę 100 zł od dnia 01.02.2024 r.

 

Posiedzenie Zarządu r WOPR

W dniu 24.01.2024 r. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym przedstawiono i omówiono sprawozdanie finansowe.

 

 

Współpraca R WOPR Tarnobrzeg z Wojewodą Podkarpackim2023

W bieżącym roku (2023) Rejonowe WOPR z/s w Tarnobrzegu bierze udział w realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego pod nazwą: "Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych", wspieranego i współfinansowanego przez Wojewodę Podkarpackiego.