Strona Główna

Posiedzenie Zarządu r WOPR

W dniu 24.01.2024 r. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym przedstawiono i omówiono sprawozdanie finansowe.