Strona Główna

Zmiana składki członkowskiej

W dniu 24.01.2024 r. Zarząd R WOPR z/s w Tarnobrzegu podjął Uchwałę nr  1/1/2024 o zmianie stawki składki członkowskiej na kwotę 100 zł od dnia 01.02.2024 r.