Strona Główna

Posiedzenie Zarządu WOPR

W dniu 24.11.2017 r. o godz. 17.30 odbędzie się posiedzenie Zarządu TWOPR.

 

 

Posiedzenie Zarządu Tarnobrzeskiego WOPR.

W piątek (20.10.2017 r.) na posiedzeniu Zarządu Tarnobrzeskiego WOPR ustalona termin Walnego Zebrania na 10 grudnia 2017 r. oraz sposób wyboru delegatów na Walne Zebranie.

Realizacja zadania publicznego

W okresie letnim 2016 roku Tarnobrzeski WOPR po raz kolejny brał udział w realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego pod nazwą: "Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych", wspieranego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Nadzwyczajne Zebranie Tarnobrzeskiego WOPR.

W niedzielę (11.09.2016 r.) odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Tarnobrzeskiego WOPR, na którym dokonano wyboru Prezesa. Obradom przewodniczył V-ce Prezes Edward Paterek. Wśród gości byli Dyrektor MOSiR Tarnobrzeg – pan Adam Strumiński oraz córka zmarłego Prezesa – Katarzyna Salik – Zarzycka. W zebraniu uczestniczyło 19 delegatów, którzy przy jednym głosie wstrzymującym się wybrali nowego Prezesa Tarnobrzeskiego WOPR. Od 11.09.2016 r. Prezesem Tarnobrzeskiego WOPR został pan mgr Mateusz Bajer.