Strona Główna

Walne zebranie Tarnobrzeskiego WOPR

W dniu 10 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu odbyło się Walne Zebranie Tarnobrzeskiego WOPR, na które przybyli Delegaci dziesięciu Drużyn z rejonu Nowej Dęby, Niska, Stalowej Woli, Baranowa Sandomierskiego i Tarnobrzega. Zebranie rozpoczęło się minutą ciszy upamiętniającą zmarłych kolegów WOPR-owców: Prezesa Józefa Salika i Członka Zarządu Zenona Kołodziejczyka. Sprawozdawczo-wyborcze Zebranie miało jeszcze jeden bardzo ważny cel, a mianowicie dokonanie zmian w statucie. Jednogłośnie Tarnobrzeskie WOPR powróciło do wcześniejszej nazwy tj. Rejonowe WOPR z siedzibą w Tarnobrzegu. Ustępującym władzom zostało udzielone absolutorium z ich działalności i Walne Zebranie wybrało zgodnie z obowiązującym statutem władze Rejonowego WOPR:

Zarząd: Prezes – Mateusz Bajer, V-ce Prezes - Andrzej Kaczmarek, V-ce Prezes - Edward Paterek, Skarbnik - Janusz Wierdak, Sekretarz - Jerzy Dusak,

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Grzegorz Koptyra, Sławomir Janociński, Ryszard Brejta,

Sąd Koleżeński: Przewodniczący - Wacław Dziadecki, Kazimierz Antończyk, Kazimierz Marek.

Delegaci Walnego Zebrania, jako przedstawiciele Drużyn mieli okazję spotkać się w gronie koleżeńskim i wymienić się doświadczeniami oraz obserwacjami zmian jakie zaszły od ostatniego spotkania tj. pięć lat. Wystąpienie nowo wybranego  Prezesa z postulatem, aby zachęcić młodsze pokolenie do działania w Drużynach RWOPR spotkało się z dużą aprobatą i ożywiło dyskusję w kuluarach. Zebranie odbyło się w koleżeńskiej atmosferze, a z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku Prezes w imieniu Zarządu i swoim złożył wszystkim życzenia.

 

View the embedded image gallery online at:
https://wopr.tarnobrzeg.pl/?start=35#sigFreeId025cdfdd56

Posiedzenie Zarządu WOPR

W dniu 24.11.2017 r. o godz. 17.30 odbędzie się posiedzenie Zarządu TWOPR.

 

 

Posiedzenie Zarządu Tarnobrzeskiego WOPR.

W piątek (20.10.2017 r.) na posiedzeniu Zarządu Tarnobrzeskiego WOPR ustalona termin Walnego Zebrania na 10 grudnia 2017 r. oraz sposób wyboru delegatów na Walne Zebranie.

Realizacja zadania publicznego

W okresie letnim 2016 roku Tarnobrzeski WOPR po raz kolejny brał udział w realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego pod nazwą: "Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych", wspieranego przez Wojewodę Podkarpackiego.