Strona Główna

Zakup i montaż silnika zaburtowego YAMAHA

W drugim półroczu 2021 r., Miasto Tarnobrzeg w zakresie udzielenia dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysków, przyznało dotację dla Rejonowego WOPR z siedzibą w Tarnobrzegu, na zakup silnika zaburtowego wraz z montażem do łodzi będącej na wyposażeniu R WOPR i służącej do realizacji celów statutowych. Łódź jest wykorzystywana od wielu lat do zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych.

 

Współpraca z Wojewodą Podkarpackim

Po raz kolejny Rejonowe WOPR z/s w Tarnobrzegu w bieżącym roku bierze udział w realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego pod nazwą: "Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych", wspieranego i współfinansowanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

 

Kurs Ratownika Wodnego - czerwciec 2021 r.

Bliższe informacje w zakładce "Kursy i szkolenia"