Strona Główna

Posiedzenie Zarządu Tarnobrzeskiego WOPR.

W piątek (20.10.2017 r.) na posiedzeniu Zarządu Tarnobrzeskiego WOPR ustalona termin Walnego Zebrania na 10 grudnia 2017 r. oraz sposób wyboru delegatów na Walne Zebranie.