Strona Główna

Karta ewidencyjna członka RWOPR

W celu aktualizacji bazy danych Rejonowego WOPR z siedzibą w Tarnobrzegu, przy opłacaniu składki członkowskiej na rok 2018 obowiązkowe jest dostarczenie wypełnionej

(lub wypełnienie na miejscu) karty ewidencyjnej.

Druk do pobrania.