Strona Główna

„STOP DLA BRAKU WYOBRAŹNI” -2019

WOPR_PLAKATAkcja ma na celu ostrzeżenie młodych ludzi przed brawurą oraz tragicznymi i często nieodwracalnymi skutkami nieprzemyślanych skoków do wody.

 

Każdego roku zwłaszcza w okresie wakacji wielu młodych ludzi głównie chłopcy i mężczyźni, trafiają na wózki inwalidzkie z powodu  braku wyobraźni podczas skoku do wody. Przez brak wyobraźni i brawurę dochodzi do życiowych tragedii. Skutkiem bezmyślnych  skoków do wody na główkę jest wypadnięcie poza nawias dostępnego systemu edukacji, problem w zdobyciu zawodu, pracy, a także wymaganie stałej opieki innych osób.

 

Wzrost liczby wypadków w czasie wakacji wynika m.in. z braku opieki ze strony rodziców i opiekunów. Nieszczęśliwym zdarzeniom sprzyjają zarówno kąpiele samotne, jak i w grupie - zwłaszcza pod wpływem alkoholu. Niebezpieczne są także takie zabawy, jak wrzucanie innych do wody wbrew ich woli. Do tragedii dochodzi często, kiedy osoby odpoczywające nad wodą ignorują znaki informujące o niebezpieczeństwie, jak również kąpiele w miejscach nieznanych (doły po wyrobiskach kopalnianych, stawy itp.).

 

Pragniemy więc poprzez naszą akcję „STOP DLA BRAKU WYOBRAŹNI” dotrzeć do jak największej liczby młodych, zdrowych, pełnych optymizmu i chęci życia - ludzi, uświadomić im, jak poważne i nieodwracalne konsekwencje może mieć chwila nierozwagi. 

 

 

 

 

Nie bój się ratuj

Ryszard Brejta instruktor ratownictwa udzielił instruktażu w Telewizji Miejskiej Stalowa Wola o sposobach ratownictwa na lodzie. W materiale filmowym zostały poruszone takie zagadnienia: jak zachować się, gdy lód zaczyna pękać pod nami, czy gdy jesteśmy świadkiem takiego zdarzenia. 

Materiał filmowy jest możliwy do oglądnięcia na stronie Telewizji Miejskiej Stalowa Wola. [Link bezpośredni] 

 

 

IV Zjazd Rejonowego WOPR

IV Zjazd Rejonowego WOPR w Tarnobrzegu odbył się w dniu 9 grudnia 2012.

Zmieniono nazwę na Tarnobrzeskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Na zjeździe wybrano Zarząd Tarnobrzeskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w następującym składzie:

Zdjęcie_z_zjazdu

 • Salik Józef - Prezes
 • Niedbałowski Jarosław - V-ce Prezes
 • Paterek Edward - V-ce Prezes
 • Burdzy Leopold - Sekretarz
 • Dziadecki Waclaw - Skarbnik
 • Kaczmarek Andrzej - Członek prezydium
 • Antończyk Kazimierz - Członek zarządu
 • Janociński Sławomir  - Członek zarządu
 • Kołodziejczyk Zenon   - Członek zarządu
 • Skrzypek Przemysław  - Członek zarządu
 • Wendrychowski Mariusz  - Członek zarządu
 • Wierdak Janusz  - Członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna Tarnobrzeskiego WOPR:

 • Knafel Dariusz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Bajer Mateusz - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Brejta Ryszard - Członek Komisji Rewizyjnej

 

Komisja Dyscyplinarna Tarnobrzeskiego WOPR:

 • Koptyra Grzegorz - Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej
 • Paterek Edward junior - Członek Komisji Dyscyplinarnej
 • Słomka Stefan - Członek Komisji Dyscyplinarnej