Strona Główna

Jezioro Tarnobrzeskie

Dnia 1 maja 2013 roku na Jeziorze Tarnobrzeskim udostępnione zostało strzeżone kąpielisko. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwać będą ratownicy Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.