Pomocne informacje

Poniżej znajdują się adresy stron :

1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - ZK Podkarpacki Urząd Wojewódzki

                      https://rzeszow.uw.gov.pl/urzad/wydzialy/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/

2. Oddział Ochrony Ludności i Infrastruktury

                      https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/pozostale-informacje/sprawy-ochrony-ludnosci-i-obrony-cywilnej/