Strona Główna

Współpraca z Wojewodą Podkarpackim

Po raz trzeci w okresie letnim 2017 r. Tarnobrzeskie WOPR brało udział w realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego pod nazwą: "Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych", wspieranego i współfinansowanego przez Wojewodę Podkarpackiego.