Strona Główna

Realizacja zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego

Tarnobrzeskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w sezonie letnim 2015 r., realizuje zadanie publiczne w zakresie ratownictwa wodnego pod nazwą „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia w wodzie” częściowo dotowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.