Strona Główna

Komisja Inwentaryzacyjna

Powołana została Komisja Inwentaryzacyjna w składzie: Paterek Edward, Niedbałowski Jarosław, Majos Czesław.