Strona Główna

Zmiana wysokości składki członkowskiej R WOPR

 

Na zebraniu w dniu 22.12.2021 r. Zarząd R WOPR podjął Uchwałę 1/12/2021, iż składka członkowska na rok 2022 będzie wynosiła 70,00 zł.