Strona Główna

Zakup i montaż silnika zaburtowego YAMAHA

W drugim półroczu 2021 r., Miasto Tarnobrzeg w zakresie udzielenia dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysków, przyznało dotację dla Rejonowego WOPR z siedzibą w Tarnobrzegu, na zakup silnika zaburtowego wraz z montażem do łodzi będącej na wyposażeniu R WOPR i służącej do realizacji celów statutowych. Łódź jest wykorzystywana od wielu lat do zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych.