Strona Główna

Współpraca z Wojewodą Podkarpackim 2020

Współpraca z UW w Rzeszowie

W sezonie letnim 2020 roku Rejonowe WOPR po raz kolejny wzięło udział w realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego pod nazwą: "Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych", wspieranego i współfinansowanego przez Wojewodę Podkarpackiego.