Strona Główna

IV Zjazd Rejonowego WOPR

IV Zjazd Rejonowego WOPR w Tarnobrzegu odbył się w dniu 9 grudnia 2012.

Zmieniono nazwę na Tarnobrzeskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Na zjeździe wybrano Zarząd Tarnobrzeskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w następującym składzie:

Zdjęcie_z_zjazdu

 • Salik Józef - Prezes
 • Niedbałowski Jarosław - V-ce Prezes
 • Paterek Edward - V-ce Prezes
 • Burdzy Leopold - Sekretarz
 • Dziadecki Waclaw - Skarbnik
 • Kaczmarek Andrzej - Członek prezydium
 • Antończyk Kazimierz - Członek zarządu
 • Janociński Sławomir  - Członek zarządu
 • Kołodziejczyk Zenon   - Członek zarządu
 • Skrzypek Przemysław  - Członek zarządu
 • Wendrychowski Mariusz  - Członek zarządu
 • Wierdak Janusz  - Członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna Tarnobrzeskiego WOPR:

 • Knafel Dariusz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Bajer Mateusz - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Brejta Ryszard - Członek Komisji Rewizyjnej

 

Komisja Dyscyplinarna Tarnobrzeskiego WOPR:

 • Koptyra Grzegorz - Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej
 • Paterek Edward junior - Członek Komisji Dyscyplinarnej
 • Słomka Stefan - Członek Komisji Dyscyplinarnej