Strona Główna

„STOP DLA BRAKU WYOBRAŹNI” -2019

WOPR_PLAKATAkcja ma na celu ostrzeżenie młodych ludzi przed brawurą oraz tragicznymi i często nieodwracalnymi skutkami nieprzemyślanych skoków do wody.

 

Każdego roku zwłaszcza w okresie wakacji wielu młodych ludzi głównie chłopcy i mężczyźni, trafiają na wózki inwalidzkie z powodu  braku wyobraźni podczas skoku do wody. Przez brak wyobraźni i brawurę dochodzi do życiowych tragedii. Skutkiem bezmyślnych  skoków do wody na główkę jest wypadnięcie poza nawias dostępnego systemu edukacji, problem w zdobyciu zawodu, pracy, a także wymaganie stałej opieki innych osób.

 

Wzrost liczby wypadków w czasie wakacji wynika m.in. z braku opieki ze strony rodziców i opiekunów. Nieszczęśliwym zdarzeniom sprzyjają zarówno kąpiele samotne, jak i w grupie - zwłaszcza pod wpływem alkoholu. Niebezpieczne są także takie zabawy, jak wrzucanie innych do wody wbrew ich woli. Do tragedii dochodzi często, kiedy osoby odpoczywające nad wodą ignorują znaki informujące o niebezpieczeństwie, jak również kąpiele w miejscach nieznanych (doły po wyrobiskach kopalnianych, stawy itp.).

 

Pragniemy więc poprzez naszą akcję „STOP DLA BRAKU WYOBRAŹNI” dotrzeć do jak największej liczby młodych, zdrowych, pełnych optymizmu i chęci życia - ludzi, uświadomić im, jak poważne i nieodwracalne konsekwencje może mieć chwila nierozwagi.