Strona Główna

Podsumowanie kursu ratownika wodnego

W dniach od 13 do 21 lipca nad zalewem Chańcza odbył się kurs w nowym systemie szkolenia. W kursie udział brało 5 młodszych ratowników. Wszyscy uzyskali stopień ratownika wodnego WOPR. Szkolenie prowadzili instruktorzy Józef Salik i Grzegorz Koptyra. Uczestnicy kursu Damian Kierepka, Paweł Kotula, Grzegorz Łącz, Karol Petrykowski i Bartłomiej Zugaj otrzymali z Zarządu Głównego WOPR zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.